Διεύθυνση
  Δήμητρος 12, 19200 Ελευσίνα Αττικής
  Τηλέφωνο
  210 5542485
  Email:
  info@libito.gr

  Δευτέρα– Παρασκευή 09:00 – 15:00

  X